www.margaretka.sk

MARGARÉTKA
OZ - pre zdravotne a telesne postihnutých a ich rodiny
DS - denný stacionár pre ŤZP


4565-003.jpg
Nie sú podstatní tí ľudia,ktorí ťa opustia...ale tí ktorí pri tebe ostanú v dobrom aj v zlom...
 
MARGARÉTKA OZ  je nepolitické občianske združenie pre zdravotne a telesne postihnutých  a ich rodiny. Jej hlavným cieľom je zoskupovať postihnutých a ich rodiny, rozvíjať osobnosť týchto ľudí zaujímavými akciami a aktívne zlepšovať ich zdravotný stav rehabilitačnými cvičeniami.
 
Ak nevládzeš bežať,tak kráčaj,ak nevládzeš kráčať tak sa plaz... Ale hlavne,choď dopredu..!
 
MARGARÉTKA DS  je denný stacionár  pre osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a sú odkázaní na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa.  Jeho hlavným cieľom je rozvíjať tvorivosť, kreativitu, fantáziu, hrubú a jemnú motoriku a predovšetkým vzájomnú kooperáciu medzi cieľovými skupinami. Prezentovať činnosť a výstupy z tvorivej činnosti na verejnosti, eliminovať predsudky voči ŤZP, lepšie ich spoznať a pokúsiť sa ich čo najviac zapojiť do tvorivej činnosti v spoločnosti.

     Privítame pomoc priaznivcov a sponzorov. Podporte naše občianske združenie  MARGARÉTKA, aj poukázaním 2%  zaplatenej dane. Podporíte tým tiež ťažko zdravotne postihnutých a ich obetavých rodičov.

Sme riadne zaregistrovaný na príjem 2% zo zaplatenej dane v Notárskom centrálnom registri.
 
Údaje potrebné na vyplnenie pri poukázaní 2%:
 
Obchodné meno alebo názov: Margarétka
Sídlo - obec,PSČ,ulica,číslo: L. Svobodu 14/41, 96901 Banská Štiavnica
Právna forma: Občianske združenie
Identifikačné číslo prijímateľa (IČO/SID): 37897756
 

Rehabilitačné cvičenia v Margarétke OZ

  Pozrite si videoklip o MARGARÉTKE OZ

 Nie je podstatné koľkokrát padneš na hubu...ale to,koľkokrát sa postavíš a ideš ďalej...

 

Počas pobytov v Grécku zdravotne postihnuté deti z Margarétky cvičia rehabilitačné cvičenia podľa Vojtovej metódy. Rodičia však majú možnosť cvičiť s nimi pravidelne pod dozorom rehabilitačnej odborníčky v klubovni Margarétky. 

Pozrite si fotogalériu cvičení v našej klubovni.

 

Detská mozgová obrna a Vojtova reflexná technika.

Detská mozgová obrna je stav, kedy určitým spôsobom došlo k poškodeniu mozgu dieťaťa či už v období počas tehotnosti matky, alebo počas samotného pôrodu, či po pôrode. S istotou môžeme povedať, že nemá genetický podklad.  Viac...


Copyright © 2007-2013 MARGARETKA OZ - DS.    Foto: Ján Koťo. Všetky práva vyhradené.     Webdesign: www-stranky.sk