www.margaretka.sk

MARGARÉTKA
OZ - pre zdravotne a telesne postihnutých a ich rodiny
DS - denný stacionár
OS - opatrovateľská služba

ŠLÚ MARÍNAMoje prianie je,aby ľudia pochopili,že deti s telesným postihnutím nemajú žiadnu chorobu... Tieto deti nehľadajú liek,ale chcú byť akceptované a mať právo byť ako ostatné deti.

Nie je ťažké milovať dieťa zdravé a krásne, ale len Veľká láska sa dokáže skloniť k dieťaťu postihnutému!...

   
5966-oz-margaretka-v-prezidentskom-palaci-2.jpg
MARGARÉTKA OZ  je nepolitické občianske združenie pre zdravotne a telesne postihnutých  a ich rodiny. Jej hlavným cieľom je zoskupovať postihnutých a ich rodiny, rozvíjať osobnosť týchto ľudí zaujímavými akciami a aktívne zlepšovať ich zdravotný stav rehabilitačnými cvičeniami.
 
Nie sú podstatní tí ľudia,ktorí ťa opustia...ale tí ktorí pri tebe ostanú v dobrom aj v zlom...

Ak nevládzeš bežať,tak kráčaj,ak nevládzeš kráčať tak sa plaz... Ale hlavne,choď dopredu..!
 
 

 

Rehabilitačné cvičenia v Margarétke OZ

Rehabilitačné cvičenia v Margarétke OZ

  Pozrite si videoklip o MARGARÉTKE OZ

 

Nie je podstatné koľkokrát padneš na hubu...ale to,koľkokrát sa postavíš a ideš ďalej...

 

Počas pobytov v Grécku zdravotne postihnuté deti z Margarétky cvičia rehabilitačné cvičenia podľa Vojtovej metódy. Rodičia však majú možnosť cvičiť s nimi pravidelne pod dozorom rehabilitačnej odborníčky v klubovni Margarétky. 

Pozrite si fotogalériu cvičení v našej klubovni.

 

Detská mozgová obrna a Vojtova reflexná technika.

Detská mozgová obrna je stav, kedy určitým spôsobom došlo k poškodeniu mozgu dieťaťa či už v období počas tehotnosti matky, alebo počas samotného pôrodu, či po pôrode. S istotou môžeme povedať, že nemá genetický podklad.

  Viac...

Copyright © 2007-2015 MARGARÉTKA    Foto: Ján Koťo. Všetky práva vyhradené.     Webdesign: www-stranky.sk