www.margaretka.sk

MARGARÉTKA
OZ - pre zdravotne a telesne postihnutých a ich rodiny
DS - denný stacionár
OS - opatrovateľská službaDochádzkový systém


Ekonomický software
ŠLÚ MARÍNA
Moje prianie je,aby ľudia pochopili,že deti s telesným postihnutím nemajú žiadnu chorobu... Tieto deti nehľadajú liek,ale chcú byť akceptované a mať právo byť ako ostatné deti.

Nie je ťažké milovať dieťa zdravé a krásne, ale len Veľká láska sa dokáže skloniť k dieťaťu postihnutému!...

   
5966-oz-margaretka-v-prezidentskom-palaci-2.jpg

MARGARÉTKA OZ

Občianske združenie Margarétka je nepolitické občianske združenie. Občianske združenie vzniklo v roku 2003 z iniciatívy rodičov detí so zdravotným a telesným postihnutím. OZ Margarétka je zamerané na pomoc osobám so zdravotným a telesným postihnutím a ich rodinám. Predmetom činnosti občianskeho združenia je integrácia zdravotne a telesne postihnutých do spoločnosti, pomoc pri ochrane ich práv a právom chránených záujmov, poskytovanie sociálnych služieb, mimoškolská záujmová  činnosť, ale i klubová činnosť – podporné skupiny rodičov.

 Od roku 2013 OZ Margarétka prevádzkuje denný stacionár pre osoby so zdravotným a telesným postihnutím.

A od decembra roku 2015 OZ Margarétka zriadilo aj terénnu opatrovateľskú službu pre osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby. Keďže sa jedná o terénnu službu, táto služba je poskytovaná priamo v domácnostiach klientov v okrese Banská Štiavnica. 

 

Predajný stánok od EXPODOMU

Firma EXPODOM  nám sponzorsky darovala predajný rozkladací stánok, ktorý sme už dávno potrebovali na predaj výrobkov z dielní našich klientov, ktorí sú ťažko zdravotne postihnutý. V záhradnom altánku budú mať komfortnejšie podmienky, hlavne čo sa týka výkyvov počasia. Môžu predávať svoje výrobky spokojne bez zbytočného stresu. Veľmi sa tomu tešíme a prajeme firme veľa spokojných zákazníkov.

Milí priatelia!

Dovoľujeme si Vás osloviť aj tento rok s prosbou o Vaše 2% z dane, pre regionálny denný stacionár telesne a mentálne postihnutých klientov vo veku  od 18 do 50 rokov.

Naše zariadenie Margarétka DS  má sídlo v Banskej Štiavnici na ulici Bratská 1482/9. Momentálne máme kapacitu 20 klientov.

Ambulantná služba je denne otvorená od 07,00 hod do 16,30 hod. Od marca 2018 plánujeme rozšíriť poskytovanie sociálnej služby do 18,00 hod pre väčší záujem.

Finančné prostriedky budú použité na množstvo aktivít komplexnej sociálnej rehabilitácie. Činnosť môžete sledovať  na sociálnej sieti Facebook:  Margaretka Oz-Ds, alebo web: www. margaretka.sk.

Radi Vás uvítame aj osobne v našom zariadení.

    Cieľom je aby osoby s postihnutím nežili segregovane, ale aby mali denné činnosti,  aktivity,   

     návyky, čo najpodobnejšie zdravým ľuďom.

     Takýmto spôsobom pomáha zariadenie skvalitniť život aj rodičom a rodinným príslušníkom  nakoľko pocit, že je o ich blízkych dobre postarané im umožňuje venovať sa aktivitám, na ktoré nemajú čas počas starostlivosti o znevýhodneného.

Bohužiaľ momentálne je taká situácia, že niekto by nás rád videl v uzavretých segregovaných veľkokapacitných zariadeniach . My sme takí ako Vy , chceme byť spolu, pomôcť jeden druhému a žiť medzi Vami. 

S úctou klienti denného stacionára.

Tlačivá

2% z dane sa poukazujú prostredníctvom špeciálnych tlačív, v závislosti od toho, kto poukazuje:

ZAMESTNANEC - používa záväzné tlačivá:

 

FYZICKÁ OSOBA (podnikateľ):

PRÁVNICKÁ OSOBA:

Tlačivá potrebné na poukázanie 2% dane najdete aj na http://rozhodni.sk/poukazatel/tlaciva-na-poukazanie-2-z-dane/

Podporte činnosť OZ Margarétka darovaním  2% z dane z prijímu. Vaše 2% podporia činnosť občianskeho združenia zameranú na  pomoc osobám so zdravotným a telesným znevýhodnením a ich rodinám.    

   Darujte 2% a pomôžte tým, ktorí si vašu pomoc úprimne vážia.

Našu činnosť nájdete na fb: Margarétka Oz_Ds

Údaje o prijímateľovi 2% z daní:


MARGARÉTKA
Občianske združenie
37897756
Bratská 9
96901 Banská Štiavnica

MARGARÉTKA - DS ( denný stacionár )

MARGARÉTKA - DS ( denný stacionár )

  Nie je podstatné koľkokrát padneš na hubu...ale to,koľkokrát sa postavíš a ideš ďalej...

 

 

Pozrite si fotogalériu cvičení v našej klubovni.

 

 

  Viac...

Copyright © 2007-2015 MARGARETKA    Foto: Ján Koťo. Všetky práva vyhradené.     Webdesign: www-stranky.sk