www.margaretka.sk

MARGARÉTKA
OZ - pre zdravotne a telesne postihnutých a ich rodiny
DS - denný stacionár
OS - opatrovateľská službaNie je ťažké milovať dieťa zdravé a krásne, ale len Veľká láska sa dokáže skloniť k dieťaťu postihnutému!...

Mojim prianím je,
aby ľudia pochopili, že deti s telesným postihnutím nemajú žiadnu chorobu...Tieto deti nehľadajú liek, ale chcú byť akceptované a mať právo byť ako ostatné deti.   
6662-margaretka-obcianske-zdruzenie.jpg

Margarétka je mimovládne nepolitické združenie starajúce sa  o rozvoj zdravotne a telesne postihnutých a ich rodín s celoslovenskou pôsobnosťou. Prevádzkuje tiež denný stacionár v Banskej Štiavnici s ambulantnou formou poskytovania sociálnych služieb. Pre klientov a členov Margarétky organizujeme rôzne kultúrne a vzdelávacie podujatia, takisto organizujeme výlety do prírody a k moru.

2% z dane ktoré majú zmysel

Vážení priatelia,

         aj my sa snažíme využiť možnosť použitia Vašich 2% z dane, ktoré odvádzate štátu

a máte možnosť sami rozhodnúť na aký účel budú použité. Ak máte chuť podporiť skvelú

partiu dievčat a chlapcov ŤZP, ktorí nesedia doma, ale chodia do denného stacionára robia

niečo pre svoju integritu vo fantastickom kolektíve, kde vždy nájdu pre svoju ubolenú dušu

pochopenie a láskavé slovo.

 Našu činnosť nájdete na fb: Margarétka Oz_Ds

 Údaje o prijímateľovi 2% z dane

Obchodne meno (názov):    MARGARÉTKA
IČO:    37897756

 

2% z dane sa poukazujú prostredníctvom špeciálnych tlačív, v závislosti od toho, kto poukazuje:

Tlačivo zamestnanec:

Na vyplnenie tlačiva budete potrebovať potvrdenie o zaplatení dane od svojho zamestnávateľa. Obidve tlačivá (vyhlásenie a potvrdenie o zaplatení dane) odovzdajte na daňový úrad.  Ďakujeme.

„Podpora opatrovateľskej služby II.“

„Podpora opatrovateľskej služby II.“

 

Typ projektu: dopytovo – orientovaný

Kód projektu: 312081BHK1

Miesto realizácie projektu: Banská Štiavnica a okolité obce

Prioritná os: 8 REACT-EU

Riadiaci orgán: Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Trvanie projektu: 01.12.2021 – 30.11.2023

 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.          

www.employment.gov.sk                www.ludskezdroje.gov.sk

7795-eu-projekt.jpg
MARGARÉTKA - DS ( denný stacionár )

MARGARÉTKA - DS ( denný stacionár )

  Nie je podstatné koľkokrát padneš na hubu...ale to,koľkokrát sa postavíš a ideš ďalej...

 

 

Pozrite si fotogalériu cvičení v našej klubovni.

 

 

  Viac...

Copyright © 2007-2015 MARGARETKA    Foto: Ján Koťo. Všetky práva vyhradené.     Webdesign: www-stranky.sk       statistika